Close
Login to MyACC
ACC Members


Not a Member?

The Association of Corporate Counsel (ACC) is the world's largest organization serving the professional and business interests of attorneys who practice in the legal departments of corporations, associations, nonprofits and other private-sector organizations around the globe.

Join ACC

November 28, 2019 | 2:30 PM - 4:00 PM CET

EU Katowice 
Sala 6.16
budynek CNTI
Bogucicka 5
40-227 Katowice, Poland 

Overview (Program Summary)

 

W imieniu ACC Europe (Association of Corporate Counsel Europe) jako organizatora oraz UE Katowice  jako partnera merytorycznego spotkania, mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium dotyczące kluczowych zagadnień praktycznego stosowania prawa konkurencji.  

Seminarium odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 w siedzibie UE Katowice. 
 
W programie są dwa istotne tematy:

1. Jak definiować rynki właściwe? Definicja rynku to klucz do wielu spraw antymonopolowych, częsta przyczyna sporów sądowych, także uchyleń decyzji Prezesa UOKiK z powodu przyjęcia błędnej definicji rynku.

2. Jak przygotować się i zachować podczas kontroli firmy przez UOKiK? Omówiona zostanie potrzeba wyważenia proporcji pomiędzy współpracą z Urzędem a zachowaniem praw należnych przedsiębiorcy poddanemu kontroli.

Seminarium poprowadzi radca prawny Jarosław Sroczyński, Partner w kancelarii Markiewicz & Sroczyński w Krakowie.
 

REGISTER


Contact (RSVP)

Ele Dexter
ACC

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work properly; others help us improve the user experience.

By using the site, you consent to the placement of these cookies. For more information, read our cookies policy and our privacy policy.

Accept